Berol Indian Leather Bead Cord

Berol

Dye Berol 1mm 25 Yards
Dye Berol 1mm 25 Yards LEGYPBER12
Dyed Berol 1.5mm 25 Yards
Dyed Berol 1.5mm 25 Yards LEGYPBER152
Dyed Berol 2mm 25 Yards
Dyed Berol 2mm 25 Yards LEGYPBER22